Odpłatność za dokumentację medyczną
Nie pobieramy płatności za udostępnianie dokumentacji medycznej.