Przygotowanie do badań

Znieczulenie do zabiegów endoskopowych
Polipektomia
Kolonoskopia i Sigmoidoskopia
Gastroskopia
Przygotowanie do kolonoskopii w ramach PBP
USG