Przygotowanie do badań

 

 TRUS przygotowanie

Znieczulenie do zabiegów endoskopowych
Polipektomia
Kolonoskopia i Sigmoidoskopia
Gastroskopia
Przygotowanie do kolonoskopii w ramach PBP
USG