Cennik badań

Badania endoskopowe cena w PLN
1 Ezofagoskopia i gastroskopia diagnostyczna 250
2 Gastroskopia z barwieniem (chromoendoskopia) 350
3 Sigmoidoskopia diagnostyczna 270
4 Kolonoskopia z barwieniem (chromoendoskopia) 560
Testy genetyczne – wybrane profile cena w PLN
1 Celiaklia – HLA-DQ2/DQ8 410
2 Badanie pakietowe – nietolerancja laktozy i fruktozy 410
3 Hemochromatoza 4 SNP (H63D/C282Y/S65C/E168X) 400
4 Hemochromatoza 2 SNP (H63D/C282Y) 330
5 Zespół Gilberta – analiza liczby powtórzeń (TA)n w promotorze genu UGT1A1 340
6 Zakrzepica – mutacja Leiden w genie czynnika V 310
7 Zakrzepica – mutacja 20210 G>A w genie czynnika II 310
8 Zakrzepica – mutacja Leiden w genie czynnika V oraz mutacja w genie czynnika II – w 1 BADANIU 410
9 Metabolizm kwasu foliowego – polimorfizm genu MTHFR (C677T oraz A1298C) 330
5 Kolonoskopia diagnostyczna 400
Testy i badania dodatkowe cena w PLN
1 Test ureazowy (diagnostyka helicobacter) – gastroskopia 45
Testy inne cena w PLN
1 Oznaczenie kalprotektyny (badanie kału) 160
Biopsje i badania histopatologiczne cena w PLN
1 Biopsja i badanie histopatologiczne, pierwsza butelka (preparat) 80
2 Biopsja i badanie histopatologiczne, każda następna butelka (preparat) 60
Znieczulenia cena w PLN
1 Znieczulenie do gastroskopii 250
2 Znieczulenie do sigmoidoskopii 250
3 Znieczulenie do kolonoskopii 250
4 Znieczulenie do kolonoskopii (program badań przesiewowych) 250
5 Znieczulenie do zabiegu z polipektomią 250
6 Znieczulenie łączone: gastroskopia + kolonoskopia 300
7 Znieczulenie łączone: gastroskopia + sigmoidoskopii 300
8 Znieczulenie łączone: gastroskopia + kolonoskopia z polipektomią 300
9 Znieczulenie łączone: gastroskopia + sigmoidoskopia z polipektomią 300
Zabiegi endoskopowe cena w PLN
1 Sigmoidoskopia z zabiegiem polipektomii (bez znieczulenia i badania histopatologicznego) 710
2 Kolonoskopia z zabiegiem polipektomii (bez znieczulenia i badania histopatologicznego). Polipektomia za pomocą pętli. 710
3 Tatuaż endoskopowy 710
4 Leczenie zmian naczyniowych – beamer argonowy 560