NFZ

Świadczenia medyczne wykonywane w ramach kontraktu z NFZ

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Pacjentów  Endoterapia PFG Sp. z o.o., w 2009 roku podpisała kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na wykonywanie badań:

 • gastroskopii diagnostycznej,
 • kolonoskopii diagnostycznej.

Badania wykonywane są przez lekarzy endoskopistów w placówce  przy ul. Waryńskiego 10a oraz Al. Niepodległość 18.

Podstawą do wykonania badania w ramach kontraktu jest skierowanie z jednostki posiadającej umowę z NFZ.

W ramach NFZ nie ma możliwości wykonania badania gastroskopii i kolonoskopii w jednym miesiącu kalendarzowym.  W ramach prywatnych usług pacjent może dołączyć jedno z badań.

Istnieje możliwość zapisu do listy osób oczekujących na badanie drogą telefoniczną. Podczas rozmowy z konsultantem prosimy by pacjent miał skierowanie przy sobie. Od momentu zapisu pacjent w ciągu 2 tygodni zobowiązany jest dostarczyć oryginał skierowania do placówki przy ul. Waryńskiego 10A. W innym przypadku zapis do kolejki NFZ zostanie usunięty.

Rezygnacja u ustalonego terminu badania wiąże się z usunięciem z kolejki oczekujących na badanie.

Skierowanie  powinno zawierać następujące dane:

 • datę wystawienia skierowania
 • pieczęć (czytelną) jednostki kierującej zawierająca m.in.; numer Umowy z NFZ i numer Regon jednostki kierującej
 • numer oddziału NFZ
 • określoną komórkę organizacyjną (skierowanie do: Szpitala, Pracowni, Pracowni Endoskopowej, Pracowni Gastroskopii, Pracowni Kolonoskopii, Oddziału Gastroenterologicznego)
 • rodzaj badania: gastroskopia lub kolonoskopia
 • imię, nazwisko i PESEL chorego
 • adres pacjenta
 • rozpoznanie choroby oraz jej kod ICD 10
 • pieczątkę (czytelną) lekarza kierującego z numerem prawa wykonywania zawodu

Zapraszamy do skorzystania z Naszej oferty medycznej.

nfz_logo_C_kolor