Administracja

 

Polska Fundacja Gastroenterologii– organ założycielski Przychodni Polskiej Fundacji Gastroenterologii

Biuro:

ul. Dąbrowskiego75A lok. 10

02- 586 Warszawa

NIP: 5210120405

REGON: 006216570

 

Endoterapia PFG Sp. z o.o.

Al. Niepodległości 18

02 – 653 Warszawa

NIP: 1132751028

REGON: 141715528

 

Biuro:

ul. Waryńskiego 10a

00 – 631 Warszawa

justyna.muszynska@pfg.org.pl